Tilbage

Vangs Vandmølle

Adresse: Vandmøllevej 8, Vang, 3790 Hasle
Bechs Mølle Vang vandmølle ligger ved Ringe bæk tæt ved udløbet fra det stærkt skrånende og skovbevoksede klippe­terræn.
Den stråtækte mølle er lille i tre fag bindingsværk og bygget ind i en skrænt. Det ene åbne yderfag dækker over møllehjulet.
På grund af det stærkt skrånende terræn er møllen en over­faldsmølle, en type som ikke er så almindelig på Bornholm.
Vandstrøm­men til møllehjulet ledes gennem tag­udhænget via en vandsliske.
Vandmøllen er anlagt i begyndelsen af 1800tallet, og der var tidligere et sammenhængende system af fem mølledamme med stigborde op ad åen.
Møllen var i meget ringe forfatning, da Foreningen Bornholm fik den fredet og samtidig overtog møllen; den er siden den blevet istandsat og har faet ny kværn og nyt vandhjul.
Der foreligger et større projekt til retablering af mølledammene, og med en mindre istandsættelse af møllens maskineri vil møllen igen kunne fungere.

© Bornholms Museum 2012