Tilbage

Vandmøller

StubDer har i århundreder været mange vandmøller langs de bornholmske vandløb.
Der fandtes tidligere en meget enkel form for vandmøller, de så kalde "plaskemøller".
De havde horisontalt hjul på en lodret aksel.
Der skelnes mellem underfaldshjul og overfaldshjul, afhængig af hvordan vandet ledes til møllen.
Overfaldsmøllen ligger gerne ved åer i kuperet terræn med stærkt fald, hvor vandet ledes til møllehjulets overside.
De mest almindelige er underfaldsmøllerne, hvor vandstrømmen løber til undersiden af hjulet.
Vandtilstrømningen kunne foregå ved opdæmning af mølledamme og stigborde for regulering af vandtilførslen til møllen; det gav en god stabil kørsel med møllen.
Slusegårds vandmølle - Strandvejen 10, 3720 Aakirkeby Vang vandmølle - Vandmøllevej 8, 3790 Hasle Ågårds vandmølle - Bukkevadsvejen 8, 3720 Aakirkeby

© Bornholms Museum 2012

© Bornholms Museum 2012