Tilbage

Tejn Mølle

Adresse: Mølle - Møllegade 7A, 3790 Allinge
Stub Stubmøllen, som formentlig er opført omkring år 1800, har oprindelig stået i Årsballe, hvorfra den i 1850 blev flyttet til en klippeknold i Tejn. Placeringen her var ikke god nok, så i 1882, hvor ejeren hed Peter Mikkelsen, blev møllen pillet ned og genopført på et da nybygget rundt fundament. Foreningen Bornholm overtog møllen i 1941. Foreningen har siden vedligeholdt møllen, hjulpet af en lokal støtteforening i Tejn. Efter at ha flyttet til Melstedgård har møllen en flot placering umiddelbart vest for gården, placeret så højt, at den både er meget synlig fra landevejen og kan blive brugt. Møllen er brugt til maling af skrå, foder til Melstedgårds dyr, og dermed vil møllen vare en af de få bevarede møller på Bornholm, som jævnlig er i drift. Melstedgård er bornholmernes landbrugsmuseum..

© Bornholms Museum 2012