Tilbage

Blåholtehusristningen

Blåholtehusristningen

På dette felt ved Allinge, som hedder Blåholthuse, er der et hjulkors og en skibsristning, der har retning mod solens nedgang ved kyndelmisse.
Den modsatte vej har de retning mod solens opgang den 5. maj.
Da feltet er omgivet af skov, er det vanskeligt at tage foto de pågældende dage, men måling med et solkompas viser at retningen er rigtig.

Blåholtehusristningen

Blåholtehusristningen

Bornholms Museum 2012