Ugens historie 08 - 08
Til arkivet
Om ”Sladrebogen” og EGO - Ernst G. Olsen

”Dette Bogværk er den bedste Gave til Bornholms Landmænd”

Boghandler Ernst G. Olsen havde fra 1943 sin forretning og bolig i Snellemark 3, strækningen mellem Storegade og Grønnegade på den nordre side. Den gang – inden bombardementerne i maj 1945 ryddede så gevaldigt op i gaderne i Rønne - hed den vestligste del af gadeforløbet ned til havnen endnu Vestergade. Ernst G. Olsen hørte til blandt de uheldige rønneboere, hvis bolig og virksomhed fik en fuldtræffer. Hans forretning blev jævnet med jorden. Han etablerede sig midlertidigt på tomten og reklamerede som altid med ”Bogladen med de mange Bøger”.
Genopbygningen blev besværlig, men det lykkedes for Ernst G. Olsen at få bygget sig en ny bolig og forretning på adressen Snellemark 21. Nyt gadenummer fordi Vestergade nu var blevet til en del af Snellemark. Ved juletid i 1947 udsendte Ernst G. Olsen, en ”Vigtig Meddelelse fra ”EGO” til Bornholms Landbrugere”. Det var en reklame, hvori han først og fremmest orienterede om et kommende værk ”Bornholms Historie” – om Øens Landbrug og dets Biografier.
Ernst G. Olsen fortæller, at ”Amtshistorisk Forlag”, Aarhus allerede i 1946 gennem kolportører havde solgt – men endnu ikke trykt – et bogværk – som Ernst G. Olsen omtaler som det mest fuldkomne Standardværk af blivende Værdi! Adskillige landmænd havde allerede tegnet abonnement på værket, som boghandler Olsen nu havde overtaget – og – som han forklarer i skrivelsen – da han selv er landmandssøn fra Sæderegård i Klemensker – har han de bedste forudsætninger for at gennemføre projektet på bedste vis. I værkets del med biografierne vil samtlige bornholmske ejendomme på over en tønde hartkorn og derover blive beskrevet, uanset om disses ejere har bestilt bogen, og tillige optages alle mindre landbrugsejendomme, hvis ejere har bestilt bogen. Rent praktisk vil hans medarbejder, Viggo Holm – også landmandssøn, fra Asseregård i Klemensker – komme forbi med en korrektur af den pågældende ejendoms biografi og man forventer så samtidig at kunne modtage et skarpt og godt billede af ejendommen til gengivelse i bogen.
I 1948 afleverede Ernst G. Olsens medarbejder en skrivelse til de landmænd, der ikke var hjemme, da korrekturen skulle gennemgås. Heri fortalte han, at det forarbejde han havde modtaget fra det århusianske forlag skulle omarbejdes, og at det nu var sket med hjælp fra øens folkeregistre, amtsstuen m.v. Derudover havde Ernst G. Olsen købt reproduktionsretten til Sylvest Jensens bornholmske luftfotografier – og han supplerede med, at hvis man ønskede flere luftfotos af sin ejendom modtog han bestillinger – og anbefalede især ”den nye collorerede Udførelse”. Udgivelsestidspunktet kunne han endnu ikke udtale sig om.
Men værket kom i 1950 på Ernst G. Olsens forlag. Det var en meget stor opgave, men det var en af de bøger som bornholmerne kom til at holde rigtig meget af – ”Sladrebogen” kaldes den endnu. Heri kunne man få oplysninger om sine naboer og genboer, hvornår de var født, af hvem, hvem de var gift med og hvor mange børn; osv. Slidt til laser blev bøgerne, udbudt til høje priser hos antikvarboghandlerne – og bestemt et ”Standardværk af blivende Værdi”.
Ernst G. Olsen udgav også – blandt meget andet - "Bornholm Bombet, Besat, Befriet" – den ”enestaaende bornholmske Succes, Dybtryks-Billedværket” (kaldte han det selv) samt Ludvig Mahlers bog om Krølle Bølle: Bobbarækus Filiækus ”Alle Børn vil blive henrykte for at faa den”. Ernst G. Olsen skrev videre om billedbogen fra 1948: ”Morsomt og belærende skildrer den Troldungen Krølle-Bølles eventyrlige Oplevelser under hans Rejse rundt til alle Bornholms Seværdigheder. L. Mahler Jørgensen (Fuldmægtig ved de bornholmske Jernbaner) tegnede den oprindelig kun til sine egne Børn, for at de paa en sjov Maade kunde lære deres Fødeø at kende.
Men en bornholmsk Forlægger fik den at se og blev uhyre begejstret: den burde ud og more og glæde alle danske Børn! Den har allerede haft et Salg der overtraf de mest optimistiske Forventninger – og er overalt blevet modtaget med overvældende Begejstring. (For Eks. blev vi hver Morgen i nogle Maaneder vækket af vores toaarige Søns Forlangende paa ”Bobbarækus-Filiækus” – hans allerkæreste Billedbog!).

Bornholms Museum fik i 2007 overdraget en stor del af de mange luftfotos, der var blevet benyttet i sladrebogen.
En virkelig enestående samling. De mange billeder kan man nu bladre i på sag BM 3474 på den digitale kultursarvs-hjemmeside: www.kulturarv.dk/mussam.
Desværre er ikke alle sogne lige godt dækket med luftfotos, der mangler billeder især fra følgende byer og sogne: Aaker, Aakirkeby, Bodilsker, Hasle, Nexø, Nyker, Olsker og Pedersker.

 

”Boghandler Barfod”, Ernst G. Olsen i sin boglade med de mange bøger.
Foto Bornholmeren o. 1980. Billedet er taget i anledning af Ernst G. Olsens 70års fødselsdag.

Sylvest Jensens luftfoto af Søgaard i Østermarie;
billedet er benyttet i ”Sladrebogen” s. 388.

Ann Vibeke Knudsen 18. februar 2008