Tilbage

Slusegårdens Vandmølle

Adresse: Møllebakken 13, 3740 Svaneke
Bechs Mølle Slusegårds vandmølle ligger tæt ved udløbet af Øle å på Sydbornholm. Her er opdæmmet en mølledam, hvor til der foruden vandmøllen er tilsluttet et ørredhus.
Til anlægget hører også et klækkehus til udklækning af ørredyngel og et kildehus over en kilde, som forsyner klækkehuset med rent vand.
Vandforsyningen til mølle og ørredhus fra dammen reguleres med stigborde, og til dammen er, også tilsluttet andre stigborde til overløb.


Møllen er etableret i begyndelsen af 1800tallet, mens ørredhuset er opført i midten af 1800tallet af Slusegårdens ejer efter inspiration fra lignende franske anlæg.
Møllehuset er en stråtækt fire fag lang bindingsværksbygning, hvor møllehjulet sidder overdækket i det ene åbne yderfag.
Vandhjulet trækker en enkelt kværn til maling af mel med direkte træk fra mølleakslens gravhjul.
Til gravhjulet kan også tilkobles en snorskive, som med et langt endeløst reb kunne trække en sav og hakkelsemaskine oppe på gården.
Efter at have været i meget ringe forfatning tog den nye ejer i 1949, Sv.Å.Christoffersen, samarbejde med Nationalmuseet og Bornholms Museum fat på en større istandsættelse af mølledam og bygninger i 1950erne og -60erne.

© Bornholms Museum 2012