Tilbage

Ågårds vandmølle

Adresse: Bukkevadsvejen 8, 3720 Aakirkeby
Bechs Mølle Ågårds vandmølle ligger ved Øle å, hvor der fra en mølledam sendes vand til møllen, reguleret af et stigbord.
Den nuværende mølle har afløst en tidligere mølle fra begyndelsen af 1800tallet, måske er dele fra den tidli­gere mølle genanvendt.
Møllens maskineri og kværn har flere interessante ældre konstruktioner og detaljer.
Møllen har ikke været i funktion siden 1958, men holdes ved lige og tæt på tag og fag, lige som mølledammen jævnligt oprenses.
Møllen er i fire fag bindingsværk, hvor det ene åbne yderfag dækker over møllehjulet.
Ågårds vandmølle er typisk for de små vandmøller som tidligere i stort antal lå ved de bornholmske åløb på sydlandet.

© Bornholms Museum 2012