Tilbage

Egeby Mølle

Adresse: Nexøvej 74A,  3720 Aakirkeby
Stub Blandt de tre bevarede stubmøller er Egeby den mest karakteristiske repræsentant for de bornholmske stub-møller.
Den er ombygget i 1794, hvor den blev gjort lidt bredere, formentlig i forbindelse med et lynnedslag og en flytning fra en placering tættere mod landevejen.
Til møllen hørte tidligere et møller­hus i bindingsværk, som siden er udskiftet med et nyt hus, der er udskilt fra møllen.
Møllen var i drift indtil sidste halvdel af 1920erne. Foreningen Bornholm købte møllen i 1934 og har siden restaureret og vedligeholdt møllen.
De gamle kværnsten og dele af tilbehøret til disse var bevaret i møllen. Der blev i l950erne- og 60erne sat ny krydsfod og nye vinger pa møllen.
Vingerne måtte dog nedtages i 1987 efter en stormskade.

Efter en nøjere opmåling og undersøgelse af møllen startede i 1996 en større, gennemgribende restaurering, som afsluttedes 1999.
Fremledes vil møllen kunne fungere med den traditionelle vingetype med split, og møllens maskineri er rekonstrueret og funktionsdygtigt.

© Bornholms Museum 2012