Tilbage

Kirkemøllen

Adresse: Søndre Landevej 208, 3720 Aakirkeby
Kirkemøllen Kirkemøllen er den ældste af de bevarede stenmøller, bygget af den lokale sandsten.
Den er rund, som den eneste af samtlige møller.
Den nuværende mølle afløste i 1861 en stubmølle på samme sted.
Møllens placering tæt ved Peders kirke har givet den navnet, men den kaldtes også tidligere i folkemunde for ”Kromøllen”, idet der i mange år var udskænkning fra møllergården.
Tre generationer af familien Marker ejede møllen fra 1867 til 1959, og der blev i den tid foretaget mange udvidelser og moderniseringer,
således at møllen i dag står rigt udstyret med datidens maskineri m.v.
Møllens drift ophørte 1969.

© Bornholms Museum 2012